Skilmálar og skilyrði

Síðast uppfært: Nóvember 29, 2022

Vinsamlegast lestu þessa skilmála vandlega áður en þú notar .

Túlkun og skilgreiningar

Túlkun

Orðin sem upphafsstafurinn er hástafur af hafa merkingu sem skilgreind er með eftirfarandi skilyrðum. Eftirfarandi skilgreiningar skulu hafa sömu merkingu, hvort sem þær eru í eintölu eða fleirtölu.

Skilgreiningar

Í skilmálum þessum er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

Viðurkenning

Þetta eru skilmálar og skilyrði sem gilda um notkun þessarar þjónustu og samningurinn sem starfar á milli þín og fyrirtækisins. Þessir skilmálar setja fram réttindi og skyldur allra notenda varðandi notkun þjónustunnar.

Aðgangur þinn að og notkun þjónustunnar er skilyrt við samþykki þitt og samræmi við þessa skilmála. Þessir skilmálar eiga við um alla gesti, notendur og aðra sem fá aðgang að eða nota þjónustuna.

Með því að opna eða nota þjónustuna samþykkir þú að vera bundin af þessum skilmálum. Ef þú ert ósammála einhverjum hluta þessara skilmála þá geturðu ekki fengið aðgang að þjónustunni.

Aðgangur þinn að og notkun þjónustunnar er einnig skilyrt við samþykki þitt og samræmi við persónuverndarstefnu fyrirtækisins. Persónuverndarstefna okkar lýsir stefnum okkar og ferlum um söfnun, notkun og birtingu persónuupplýsinga þinna þegar þú notar forritið eða vefsíðuna og segir þér frá persónuverndarréttindum þínum og hvernig lögin vernda þig. Vinsamlegast lestu persónuverndarstefnu okkar vandlega áður en þú notar þjónustu okkar.

Tenglar á aðrar vefsíður

Þjónusta okkar getur innihaldið tengla á vefsíður eða þjónustu þriðja aðila sem ekki eru í eigu eða stjórnað af fyrirtækinu.

Fyrirtækið hefur enga stjórn á og tekur enga ábyrgð á efni, persónuverndarstefnu eða venjum vefsíðna eða þjónustu þriðja aðila. Þú viðurkennir ennfremur og samþykkir að fyrirtækið ber ekki ábyrgð eða ábyrgð, beint eða óbeint, á tjóni eða tjóni sem orsakast eða er talið vera af völdum eða í tengslum við notkun eða traust á slíku efni, vörum eða þjónustu sem er í boði á eða í gegnum slíkar vefsíður eða þjónustu.

Við ráðleggjum þér eindregið að lesa skilmála og skilyrði og persónuverndarstefnu allra vefsvæða eða þjónustu þriðja aðila sem þú heimsækir.

Uppsögn

Við getum sagt upp eða lokað aðgangi þínum strax, án fyrirvara eða ábyrgðar, af hvaða ástæðu sem er, þar með talið án takmarkana ef þú brýtur þessa skilmála.

Við uppsögn fellur réttur þinn til að nota þjónustuna niður þegar í stað.

Takmörkun ábyrgðar

Að því marki sem leyfilegt er samkvæmt gildandi lögum skal fyrirtækið eða birgjar þess aldrei bera ábyrgð á neinu sérstöku, tilfallandi, óbeinu eða afleiddu tjóni af neinu tagi (þar á meðal, en ekki takmarkað við, tjóni vegna taps á hagnaði, tapi á gögnum eða öðrum upplýsingum, vegna truflunar á viðskiptum, vegna líkamstjóns, persónuverndarmissis sem stafar af eða á nokkurn hátt í tengslum við notkun eða vanhæfni til að nota þjónustuna, hugbúnaður þriðja aðila og/eða vélbúnaður þriðja aðila sem notaður er með þjónustunni, eða á annan hátt í tengslum við ákvæði þessara skilmála), jafnvel þótt fyrirtækinu eða einhverjum birgi hafi verið bent á möguleika á slíku tjóni og jafnvel þótt úrræðið bregðist nauðsynlegum tilgangi sínum.

Sum ríki leyfa ekki útilokun óbeinnar ábyrgðar eða takmörkun ábyrgðar vegna tilfallandi eða afleiddra tjóna, sem þýðir að sumar ofangreindra takmarkana eiga kannski ekki við. Í þessum ríkjum verður ábyrgð hvors aðila takmörkuð að því marki sem lög leyfa.

"EINS OG ÞAÐ ER" OG "EINS OG ÞAÐ ER Í BOÐI" Fyrirvari

Þjónustan er veitt þér "EINS OG HÚN KEMUR FYRIR" og "EINS OG HÚN ER Í BOÐI" OG MEÐ ÖLLUM GÖLLUM OG GÖLLUM ÁN NOKKURRAR ÁBYRGÐAR. Að því marki sem leyfilegt er samkvæmt gildandi lögum afsalar fyrirtækið, fyrir eigin hönd og fyrir hönd hlutdeildarfélaga sinna og viðkomandi leyfisveitenda og þjónustuveitenda, sér sérstaklega frá allri ábyrgð, hvort sem hún er skýlaus, óbein, lögbundin eða á annan hátt, hvað varðar þjónustuna, þar með talið alla óbeina ábyrgð á söluhæfni, hæfni til ákveðinna nota, titil og brot án brota, og ábyrgðir sem geta stafað af námskeiði í viðskiptum, frammistöðu, notkun eða viðskiptavenjum. Án takmarkana á framangreindu veitir fyrirtækið enga ábyrgð eða skuldbindingu og gefur enga yfirlýsingu um að þjónustan muni uppfylla kröfur þínar, ná tilætluðum árangri, vera samhæf eða vinna með öðrum hugbúnaði, forritum, kerfum eða þjónustu, starfa án truflana, uppfylla neina frammistöðu- eða áreiðanleikastaðla eða vera villulaus eða að villur eða gallar geti eða verði leiðréttir.

Án þess að takmarka framangreint gerir hvorki fyrirtækið né veitandi fyrirtækisins neina yfirlýsingu eða ábyrgð af neinu tagi, bein eða óbein: (1) um rekstur eða framboð þjónustunnar, eða upplýsingar, efni og efni eða vörur sem þar er að finna; (2) að þjónustan verði óslitin eða villulaus; (3) að því er varðar nákvæmni, áreiðanleika eða gjaldmiðil allra upplýsinga eða efnis sem veitt er í gegnum þjónustuna; eða (4) að þjónustan, netþjónar hennar, efni eða tölvupóstar sem sendir eru frá eða fyrir hönd fyrirtækisins eru lausir við vírusa eða aðra skaðlega þætti.

Sum lögsagnarumdæmi heimila ekki útilokun á tilteknum tegundum ábyrgðar eða takmörkunum á viðeigandi lögbundnum réttindum neytanda, þannig að sumar eða allar ofangreindar undantekningar og takmarkanir eiga ef til vill ekki við um þig. En í slíkum tilvikum skal beita undanþágum og takmörkunum sem settar eru fram í þessum þætti að því marki sem unnt er að framfylgja samkvæmt gildandi lögum.

Gildandi lög

Lög landsins, að undanskildum lagareglum þess, skulu gilda um þessa skilmála og notkun þína á þjónustunni. Notkun þín á Forritinu gæti einnig verið háð öðrum landslögum, lögum á viðkomandi stað, í fylkinu, á landsvísu eða alþjóðalögum.

Lausn deilumála

Ef þú hefur einhverjar áhyggjur eða ágreining um þjónustuna samþykkir þú að reyna fyrst að leysa deiluna óformlega með því að hafa samband við fyrirtækið.

Fyrir notendur í Evrópusambandinu (ESB) 2015/2302

Ef þú ert neytandi í Evrópusambandinu munt þú njóta góðs af öllum lögboðnum ákvæðum í lögum landsins þar sem þú ert búsettur.

Samræmi við lög Bandaríkjanna

Þú lýsir yfir og ábyrgist að (1) þú sért ekki staðsettur í landi sem er háð viðskiptabanni Bandaríkjastjórnar, eða sem Bandaríkjastjórn hefur tilnefnt sem "land sem styður hryðjuverkastarfsemi" og (2) þú ert ekki á lista Bandaríkjastjórnar yfir bannaða eða takmarkaða aðila.

Uppsögn og afsal

Aðskilnaður

Ef eitthvert ákvæði þessara skilmála er talið óframfylgjanlegt eða ógilt verður slíku ákvæði breytt og túlkað til að ná markmiðum slíks ákvæðis eins og mögulegt er samkvæmt gildandi lögum og þau ákvæði sem eftir eru munu halda áfram í fullu gildi og gildi.

Afsal

Að undanskildu því sem hér er kveðið á um skal vanræksla á að nýta rétt eða krefjast efnda á skuldbindingu samkvæmt þessum skilmálum ekki hafa áhrif á getu aðila til að nýta sér slíkan rétt eða krefjast slíkrar efndar hvenær sem er eftir það né skal afsal brots fela í sér afsal á síðari brotum.

Þýðing Túlkun

Þessir skilmálar kunna að hafa verið þýddir ef við höfum gert þá aðgengilega þér í þjónustu okkar. Þú samþykkir að upprunalegi enski textinn skuli ríkja ef um ágreining er að ræða.

Breytingar á þessum skilmálum og skilyrðum

Við áskiljum okkur rétt, að eigin vild, til að breyta eða skipta þessum skilmálum út hvenær sem er. Ef endurskoðun er efnisleg munum við leggja okkur fram um að veita að minnsta kosti 30 daga fyrirvara áður en nýir skilmálar taka gildi. Hvað telst efnisleg breyting verður ákvarðað að eigin vild.

Með því að halda áfram að fá aðgang að eða nota þjónustu okkar eftir að þessar endurskoðanir taka gildi samþykkir þú að vera bundin af endurskoðuðum skilmálum. Ef þú samþykkir ekki nýju skilmálana, í heild eða að hluta, skaltu hætta að nota vefsíðuna og þjónustuna.

Hafðu samband við okkur

Ef þú hefur einhverjar spurningar um þessa skilmála, getur þú haft samband með tölvupósti.