Fyrirvari

Síðast uppfært: Desember 01, 2022

Túlkun og skilgreiningar

Túlkun

Orðin sem upphafsstafurinn er hástafur af hafa merkingu sem skilgreind er með eftirfarandi skilyrðum. Eftirfarandi skilgreiningar skulu hafa sömu merkingu, hvort sem þær eru í eintölu eða fleirtölu.

Skilgreiningar

Í þessum fyrirvörum er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

Fyrirvari

Upplýsingarnar í þjónustunni eru eingöngu ætlaðar til almennra upplýsinga.

Fyrirtækið tekur enga ábyrgð á villum eða vanrækslu í innihaldi þjónustunnar.

Fyrirtækið skal ekki undir neinum kringumstæðum bera ábyrgð á neinu sérstöku, beinu, óbeinu, afleiddu eða tilfallandi tjóni eða tjóni af neinu tagi, hvort sem það er í samningsaðgerð, vanrækslu eða öðrum skaðabótum, sem stafar af eða í tengslum við notkun þjónustunnar eða innihald þjónustunnar. Fyrirtækið áskilur sér rétt til að gera viðbætur, eyðingar eða breytingar á innihaldi þjónustunnar hvenær sem er án fyrirvara.

Fyrirtækið ábyrgist ekki að þjónustan sé laus við vírusa eða aðra skaðlega hluti.

Fyrirvari um ytri tengla

Þjónustan getur innihaldið tengla á ytri vefsíður sem ekki eru veittar eða viðhaldið af eða á nokkurn hátt tengdar fyrirtækinu.

Vinsamlegast athugið að fyrirtækið ábyrgist ekki nákvæmni, mikilvægi, tímanleika eða heilleika upplýsinga á þessum ytri vefsíðum.

Villur og aðgerðaleysi Fyrirvari

Upplýsingarnar sem þjónustan veitir eru eingöngu til almennrar leiðbeiningar um hagsmunamál. Jafnvel þótt fyrirtækið geri allar varúðarráðstafanir til að tryggja að innihald þjónustunnar sé bæði núverandi og nákvæmt geta villur komið fram. Auk þess, í ljósi breytts eðlis laga, reglna og reglugerða, geta orðið tafir, aðgerðaleysi eða ónákvæmni í upplýsingum um þjónustuna.

Fyrirtækið ber ekki ábyrgð á villum eða aðgerðaleysi eða niðurstöðum sem fást með notkun þessara upplýsinga.

Fyrirvari um sanngjarna notkun

Fyrirtækið getur notað höfundarréttarvarið efni sem hefur ekki alltaf verið sérstaklega heimilað af höfundarréttareiganda. Félagið gerir slíkt efni aðgengilegt fyrir gagnrýni, athugasemdir, fréttaflutning, kennslu, námsstyrk eða rannsóknir.

Fyrirtækið telur að þetta feli í sér "sanngjarna notkun" á slíku höfundarréttarvörðu efni eins og kveðið er á um höfundarréttarlög.

Ef þú vilt nota höfundarréttarvarið efni frá þjónustunni í eigin þágu sem gengur lengra en sanngjörn notkun verður þú að fá leyfi frá eiganda höfundarréttarins.

Skoðanir tjáð fyrirvari

Þjónustan getur innihaldið skoðanir og skoðanir sem eru höfundar og endurspegla ekki endilega opinbera stefnu eða stöðu annarra höfunda, stofnana, samtaka, vinnuveitanda eða fyrirtækis, þar á meðal fyrirtækisins.

Athugasemdir sem notendur birta eru alfarið á þeirra ábyrgð og notendur munu taka fulla ábyrgð, ábyrgð og sök á hvers kyns meiðyrðum eða málaferlum sem stafa af einhverju sem skrifað er í eða sem bein afleiðing af einhverju sem skrifað er í athugasemd. Fyrirtækið er ekki ábyrgt fyrir neinum athugasemdum sem birtar eru af notendum og áskilur sér rétt til að eyða öllum athugasemdum af hvaða ástæðu sem er.

Enginn fyrirvari um ábyrgð

Upplýsingarnar um þjónustuna eru veittar með þeim skilningi að fyrirtækið er ekki hér þátt í að veita lögfræði, bókhald, skatta eða aðra faglega ráðgjöf og þjónustu. Sem slík ætti ekki að nota það í staðinn fyrir samráð við faglega bókhald, skatta, lögfræðiráðgjafa eða aðra hæfa ráðgjafa.

Fyrirtækið eða birgjar þess skulu ekki undir neinum kringumstæðum bera ábyrgð á sérstökum, tilfallandi, óbeinum eða afleiddum skemmdum af neinu tagi sem stafar af eða í tengslum við aðgang þinn eða notkun eða vanhæfni til að fá aðgang að eða nota þjónustuna.

Fyrirvari um "notkun á eigin ábyrgð"

Allar upplýsingar í þjónustunni eru veittar "eins og þær koma fyrir", án þess að tryggt sé að þær séu tæmandi, nákvæmar, tímanlegar eða að árangurinn sem fæst af notkun þessara upplýsinga, og án nokkurrar ábyrgðar, beinnar eða óbeinnar, þar með talið, en ekki takmarkað við, ábyrgð á frammistöðu, söluhæfni og hæfni í ákveðnum tilgangi.

Fyrirtækið ber ekki ábyrgð gagnvart þér eða neinum öðrum vegna neinna ákvarðana sem teknar eru eða aðgerða sem gripið er til á grundvelli upplýsinga sem þjónustan gefur eða vegna afleidds, sérstaks eða svipaðs tjóns, jafnvel þótt ráðlagt sé um möguleika á slíkum skaðabótum.

Hafðu samband við okkur

Ef þú hefur einhverjar spurningar um þennan fyrirvari geturðu haft samband við okkur: